Skip to main content

Cookie- og privatlivspolitik

1. Introduktion
1.1 Denne hjemmeside www.racehall.com ejes og drives af Racehall A/S. Når du besøger vores hjemmeside eller vores adresse, indsamler vi informationer om dig, som beskrevet i denne privatlivs-politik.

1.2 Vi behandler al persondata i henhold til gældende ret.

2. Booking mv.
2.1 Vi behandler dine personoplysninger i det omfang du indtaster, sender eller på anden måde frivilligt giver os dine data gennem vores kontaktformular eller bookinger.

2.2 Når du sender os en e-mail behandler vi dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at imødekomme dine anmodninger, spørgsmål eller andre fore-spørgsler.

2.3 Ved booking indsamler vi dit navn, telefonnummer, e-mail, antal personer som bookingen vedrører og evt. firmanavn. Det er de oplysninger, som er nødven-dige for, at vi kan oprette din booking og indgå aftale med dig om arrange-mentets gennemførelse, herunder sende dig en bekræftelse på bookingen og evt. opfølgning på din bookingstatus. Vi opbevarer dine bookingoplysninger indtil 36 måneder efter arrangementets gennemførelse.

2.1 Vil du læse mere om betingelserne for booking, kan du klikke her.

2.2 På hjemmesiden anvender vi en række cookies for at forbedre vores services. Du kan læse mere om dette i vores Cookie-politik længere nede på siden.

3. Registrering
3.1 Når du ankommer indsamler vi følgende identifikationsoplysninger om dig af hensyn til sikkerheden på banen:
a) Navn
b) Fødselsdag (aldersgrænse minimum 16)
c) Billede ID

3.2 Herudover kan du frivilligt oplyse din mailadresse, hvis du ønsker at modtage dine køretider på mail. Vi anvender også din e-mail til markedsføring af vores lejlighedsvise tilbud og arrangementer, medmindre du har frabedt dig dette.

3.3 Du kan også oplyse dit telefonnummer og postnummer frivilligt. Vi anvender kun dit telefonnummer til at kunne kontakte dig i tilfælde af, at vi har brug for det. Dit postnummer anvendes kun til anonyme statistikker til brug for vores forbedring af vores ydelser.

4. Driver’s License
4.1 Som en fast service bliver du oprettet i vores Driver’s License database, som indeholder dine profildata, inklusiv dit billede (du bestemmer om du vil anven-de dit profilbillede fra Facebook eller om du vil have taget et billede på vores webcam).

4.2 Du får et Driver’s License kørekort, som du kan tjekke ind med ved dine frem-tidige besøg. Det er også via Driver’s License, at du har mulighed for at gå fra standardkart til
4.3 Din Driver’s License Profil indeholder dine registreringsdata (som beskrevet i afsnit 3) og din historik, herunder alle dine tidligere køretider. På den måde kan du se, om du forbedrer dig fra gang til gang og du behøver ikke tjekke ind og udfylde ansvarsfraskrivelsen ved dine efterfølgende besøg. Dit køb af ”ti-turskort” eller lignende rabatordninger lagres ligeledes på din profil. En-delig kan vores personale give dig en anmærkning på din profil af hensyn til banesikkerheden. Anmærkninger kan både være positive og negative af-hængig af din adfærd på banen, fx ”øvet”, ”hurtig” eller ”til fare for andre”.

4.4 Vi opbevarer din Driver’s License profil indtil din 80-års fødselsdag (automatisk sletning koblet til din fødselsdag) eller på din tidligere anmodning, jf. dog punkt 4.5.

4.5 Vi sletter ikke dine oplysninger i de første 3 år af hensyn til vores berettigede interesse i at kunne dokumentere din underskrift på ansvarsfraskrivelsen. Det er vores ansvar at indhente din underskrift til dette, så vi ikke senere kan blive mødt af krav, hvis der er sket en skade. Såfremt vi er blevet gjort opmærk-somme på, at du er kommet til skade under kørsel, udvides vores opbevaring af din ansvarsfraskrivelse til 15 år af hensyn til vores dokumentation og be-skyttelse mod evt. retskrav i forbindelse med forløbet.

5. Dagslicens
5.1 Hvis du er en del af et stort selskab, fx i forbindelse med enkeltstående firma-arrangementer, vil du typisk køre hos os på en dagslicens og du vil derfor ikke blive oprettet i Driver’s License databasen. I det tilfælde gemmer vi dine regi-streringsoplysninger og din ansvarsfraskrivelse på samme måde som beskre-vet i punkt 4.5.

6. Betalings- og faktureringsoplysninger
6.1 Vi behandler dine betalingsoplysninger i forbindelse med betaling, og vi opbe-varer dem i 5 år efter transaktionen i medfør af bogføringsloven.

6.2 Hvis du har købt et gavekort, opbevarer vi oplysningerne indtil 5 år efter ga-vekortet er indløst, som følge af punkt 6.1.

7. Tv-overvågning
7.1 Vi har opsat Tv-overvågning på adressen af hensyn til kriminalitetsforebyggel-se.

7.2 Alt videomateriale anvendes og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, som foreskriver sletning indenfor 30 dage, medmindre optagelserne skal bruges som dokumentation i en tvist. Hvis optagelserne an-går en straffesag videregives de til Politiet for videre behandling.
8. Deling af data

8.1 Vi anvender databehandlere til levering af vores services, herunder eksempel-vis leverandøren af vores IT-systemer (booking og Driver’s Licence). Vores da-tabehandlere er underlagt vores udtrykkelige instruks og vi har en skriftlig af-tale med alle vores databehandlere, som sikrer, at dine oplysninger opbevares sikkert og overholder kravene i lovgivningen.

8.2 Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, medmindre det er strengt nødvendigt i henhold til lovgivningen eller for at opfylde aftalen med dig, jf. afsnit 8.3.

8.3 Hvis du booker tid hos Sallie’s Race Lounge, The Diner eller Skiarena videregiver vi dine bookingoplysninger til de selskaber, der står for disse ydelser. I henhold til vores aftale med disse selskaber om at drive virksomhed under samme tag, benytter de ikke dine oplysninger til andre formål end at gennemføre din booking og ordre.

9. Sikkerhedsforanstaltninger
9.1 Dine personlige oplysninger er beskyttet mod uvedkommende adgang ved hjælp af adgangslogin, firewall og antivirus. Kun relevante medarbejdere har adgang til systemerne.

10. Dine rettigheder
10.1 Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet eller slettet oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til [email protected].

10.2 Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først hen-vende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet.

Cookie Declaration

Slet dit samtykke her