Cookie- og privatlivspolitik

1. Introduktion
1.1 Denne hjemmeside www.racehall.com ejes og drives af Racehall A/S. Når du besøger vores hjemmeside eller vores adresse, indsamler vi informationer om dig, som beskrevet i denne privatlivs-politik.

1.2 Vi behandler al persondata i henhold til gældende ret.

2. Booking mv.
2.1 Vi behandler dine personoplysninger i det omfang du indtaster, sender eller på anden måde frivilligt giver os dine data gennem vores kontaktformular eller bookinger.

2.2 Når du sender os en e-mail behandler vi dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at imødekomme dine anmodninger, spørgsmål eller andre fore-spørgsler.

2.3 Ved booking indsamler vi dit navn, telefonnummer, e-mail, antal personer som bookingen vedrører og evt. firmanavn. Det er de oplysninger, som er nødven-dige for, at vi kan oprette din booking og indgå aftale med dig om arrange-mentets gennemførelse, herunder sende dig en bekræftelse på bookingen og evt. opfølgning på din bookingstatus. Vi opbevarer dine bookingoplysninger indtil 36 måneder efter arrangementets gennemførelse.

2.1 Vil du læse mere om betingelserne for booking, kan du klikke her.

2.2 På hjemmesiden anvender vi en række cookies for at forbedre vores services. Du kan læse mere om dette i vores Cookie-politik længere nede på siden.

3. Registrering
3.1 Når du ankommer indsamler vi følgende identifikationsoplysninger om dig af hensyn til sikkerheden på banen:
a) Navn
b) Fødselsdag (aldersgrænse minimum 16)
c) Billede ID

3.2 Herudover kan du frivilligt oplyse din mailadresse, hvis du ønsker at modtage dine køretider på mail. Vi anvender også din e-mail til markedsføring af vores lejlighedsvise tilbud og arrangementer, medmindre du har frabedt dig dette.

3.3 Du kan også oplyse dit telefonnummer og postnummer frivilligt. Vi anvender kun dit telefonnummer til at kunne kontakte dig i tilfælde af, at vi har brug for det. Dit postnummer anvendes kun til anonyme statistikker til brug for vores forbedring af vores ydelser.

4. Driver’s License
4.1 Som en fast service bliver du oprettet i vores Driver’s License database, som indeholder dine profildata, inklusiv dit billede (du bestemmer om du vil anven-de dit profilbillede fra Facebook eller om du vil have taget et billede på vores webcam).

4.2 Du får et Driver’s License kørekort, som du kan tjekke ind med ved dine frem-tidige besøg. Det er også via Driver’s License, at du har mulighed for at gå fra standardkart til
4.3 Din Driver’s License Profil indeholder dine registreringsdata (som beskrevet i afsnit 3) og din historik, herunder alle dine tidligere køretider. På den måde kan du se, om du forbedrer dig fra gang til gang og du behøver ikke tjekke ind og udfylde ansvarsfraskrivelsen ved dine efterfølgende besøg. Dit køb af ”ti-turskort” eller lignende rabatordninger lagres ligeledes på din profil. En-delig kan vores personale give dig en anmærkning på din profil af hensyn til banesikkerheden. Anmærkninger kan både være positive og negative af-hængig af din adfærd på banen, fx ”øvet”, ”hurtig” eller ”til fare for andre”.

4.4 Vi opbevarer din Driver’s License profil indtil din 80-års fødselsdag (automatisk sletning koblet til din fødselsdag) eller på din tidligere anmodning, jf. dog punkt 4.5.

4.5 Vi sletter ikke dine oplysninger i de første 3 år af hensyn til vores berettigede interesse i at kunne dokumentere din underskrift på ansvarsfraskrivelsen. Det er vores ansvar at indhente din underskrift til dette, så vi ikke senere kan blive mødt af krav, hvis der er sket en skade. Såfremt vi er blevet gjort opmærk-somme på, at du er kommet til skade under kørsel, udvides vores opbevaring af din ansvarsfraskrivelse til 15 år af hensyn til vores dokumentation og be-skyttelse mod evt. retskrav i forbindelse med forløbet.

5. Dagslicens
5.1 Hvis du er en del af et stort selskab, fx i forbindelse med enkeltstående firma-arrangementer, vil du typisk køre hos os på en dagslicens og du vil derfor ikke blive oprettet i Driver’s License databasen. I det tilfælde gemmer vi dine regi-streringsoplysninger og din ansvarsfraskrivelse på samme måde som beskre-vet i punkt 4.5.

6. Betalings- og faktureringsoplysninger
6.1 Vi behandler dine betalingsoplysninger i forbindelse med betaling, og vi opbe-varer dem i 5 år efter transaktionen i medfør af bogføringsloven.

6.2 Hvis du har købt et gavekort, opbevarer vi oplysningerne indtil 5 år efter ga-vekortet er indløst, som følge af punkt 6.1.

7. Tv-overvågning
7.1 Vi har opsat Tv-overvågning på adressen af hensyn til kriminalitetsforebyggel-se.

7.2 Alt videomateriale anvendes og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, som foreskriver sletning indenfor 30 dage, medmindre optagelserne skal bruges som dokumentation i en tvist. Hvis optagelserne an-går en straffesag videregives de til Politiet for videre behandling.
8. Deling af data

8.1 Vi anvender databehandlere til levering af vores services, herunder eksempel-vis leverandøren af vores IT-systemer (booking og Driver’s Licence). Vores da-tabehandlere er underlagt vores udtrykkelige instruks og vi har en skriftlig af-tale med alle vores databehandlere, som sikrer, at dine oplysninger opbevares sikkert og overholder kravene i lovgivningen.

8.2 Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, medmindre det er strengt nødvendigt i henhold til lovgivningen eller for at opfylde aftalen med dig, jf. afsnit 8.3.

8.3 Hvis du booker tid hos Sallie’s Race Lounge, The Diner eller Skiarena videregiver vi dine bookingoplysninger til de selskaber, der står for disse ydelser. I henhold til vores aftale med disse selskaber om at drive virksomhed under samme tag, benytter de ikke dine oplysninger til andre formål end at gennemføre din booking og ordre.

9. Sikkerhedsforanstaltninger
9.1 Dine personlige oplysninger er beskyttet mod uvedkommende adgang ved hjælp af adgangslogin, firewall og antivirus. Kun relevante medarbejdere har adgang til systemerne.

10. Dine rettigheder
10.1 Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet eller slettet oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til aar@racehall.com.

10.2 Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først hen-vende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen her.

KATEGORI: NØDVENDIG (1)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

PHPSESSID racehall.com HTTP Session
Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.
Initiator: Web server
Kilde: racehall.com
Data sendes til: Danmark (tilstrækkelig)

KATEGORI: STATISTIK (4)

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

@@History/@@scroll|# facebook.com HTML Session
Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: U klassificeret
Initiator: Kildekode linjenummer 256-262
Kilde: Indlejret script
Data sendes til: Nederlandene (tilstrækkelig )
Forudgående samtykke aktiveret: Nej

_ga racehall.com HTTP 2 år
Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: Reg istrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordand en besøgende bruger hjemmesiden .
Initiator: Script-tag , kildekode linjenummer 57
Kilde: https://www.googletagmaager.com/gtm.js?id=GTM-M8VLXGK
Data sendes til: USA (tilstrækkelig )
Forudgående samtykke aktiveret: Nej

_gat racehall.com HTTP Session
Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren
Initiator: Script-tag, kildekode linjenummerb57
Kilde: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M8VLXGK
Data sendes til: USA (tilstrækkelig)
Forudgående samtykke aktiveret: Nej

_gid racehall.com HTTP Session
Cookie-scanningsrapport – 1/2

Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden .
Initiator: Script-tag, kildekode linjenummer 57
Kilde: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M8VLXGK
Data sendes til: USA (tilstrækkelig )
Forudgående samtykke aktiveret: Nej

KATEGORI: MARKETING (4)

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

fr facebook.com HTTP 3 mdr.
Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.
Initiator: Script-tag, kildekode linjenummer 57
Kilde: https://www.facebook.com/tr/?id=121186981822497&ev= PageView&dl=https%3A%2F%2Fracehall.com%2F&rl= https%3A%2F%2Fracehall.com%2F&if=false&ts= 1527501810802&sw=1024&sh=768&v=2.8.14&r=stable&ec=0&o=30&it=1527501810773
via https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M8VLXGK
Data sendes til: Nederlandene (tilstrækkelig)
Forudgående samtykke aktiveret: Nej

impression.php/# facebook.com Pixel Session
Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes af Facebook til at registrere visninger af sider med Facebook login-knapp en.
Initiator: Ind lejret script, kildekodelinjenummer 256-262
Kilde: https://www.facebook.com/impression.php/f9135f95d43cc8/?lid=115&payload=%7B%22source%22%3A%22jssd k%22%7D
Data sendes til: Nederlandene (tilstrækkelig)

r/collect doubleclick.net Pixel Session
Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: Uklassificeret
Initiator: Script-tag, kildekode linjenummer 57
Kilde: https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1&aip=1&t=dc&_r=3&tid=UA-73175705-1&cid=1497086523.1527501811&jid=1456777045&_gid=1670776114.1527501811&gjid=1142906236&_v=j68&z=381242619
via https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M 8VLXGK
Data sendes til: USA (tilstrækkelig)

tr facebook.com Pixel Session
Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: Uklassificeret
Initiator: Scrip t-tag, kildekode lin jen u mmer 57
Kilde: https://www.facebook.com/tr/?id=121186981822497&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fracehall.com%2F&rl=https%3A%2F%2Fracehall.com%2F&if=false&ts=1527501810802&sw=1024&sh=768&v=2.8.14&r=stable&ec=0&o=30&it=1527501810773
via https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M8VLXGK
Data sendes til: Nederlandene (tilstrækkelig)

KATEGORI: UKLASSIFICERET (1)

Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

pll_language racehall.com HTTP 1 år
Først fundet URL: https://racehall.com/
Cookie formålsbeskrivelse: Uklassificeret
Initiator: Web server
Kilde: racehall.com
Data sendes til: Danmark (tilstrækkelig)

Slet dit samtykke her