Covid-19 forholdsregler/precautions

Ved ankomst:

 • Respekter markeringer og anvisninger på gulve og skilte.
 • Bemærk at håndrensemiddel findes i hele huset, og kontaktflader desinficeres flere gange dagligt.
 • Oprethold social afstand på alle tidspunkter.
 • Bemærk at Racehall har masser af plads til tilskuere.

Ved løbet:

 • Ankom 30 min. inden løbsstart for at blive registreret og deltage i briefing.
 • Brug praktisk tøj og fodtøj, da du skal køre i dit eget tøj. Køredragter er ikke tilgængelige.
 • Hjelmhue købes og handsker udlånes.
 • Hjelmene er helt nye. De er med åben visir, som efter hvert løb renses med desinfektionsmiddel.
 • Medbring din egen hjelm og handsker, hvis du foretrækker dette.
 • Racehalls personale vil bære mundbind.

Efter løbet:

 • Returner din hjelm og handsker de anviste steder.
 • Forlad venligst racerbanen og tilskuerstanden for at give plads til de næste kørere og tilskuere.
 • Bemærk at restauranten har borde i kabiner og følger de nuværende regler for restauranten. Der skal bæres mundbind  i restauranten.

 

ENGLISH:

Upon arrival:

 • Respect markings and directions on signs.
 • Note, that hand sanitizer is available throughout the house and contact surfaces are disinfected several times a day.
 • Maintain social distancing at all times.
 • Note, that Racehall has plenty of space for spectators.

For the race:

 • Arrive 30 min. before your race time to sign-in and get your race briefing.
 • Wear practical clothes and footwear, as you must ride in your own clothes. Driving suits are not available.
 • A helmet sock to keep and gloves to lent are provided for each person.
 • Helmets are brand new, open-face with visor, and after each race, the helmets are sanitized with disinfectant. Bring your own helmet and gloves if you prefer.
 • Racehalls staff will wear a mask.

After the race:

 • Return your helmet and gloves in the marked containers.
 • Please leave the race track and spectator stand to give room for the next drivers and spectators.
 • Note, that the restaurant has tables in booths and follows the current rules for restaurants. You must wear a mask in the restaurant.